BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
NavigacijaUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail:info@ustavnisud.ba

Prijem stranaka:
 - od 10:00 do 12:006. sjednica Velikog vijeća


Vijece od pet sudija_2013
17. jula 2014. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas u Sarajevu redovnu, 6. sjednicu Velikog vijeća. Sud je razmatrao veći broj apelacija koje su podnesene zbog navodne povrede ustavnih prava apelanata koje su im nanijeli redovni sudovi i, u vezi s tim, donio odgovarajuće odluke Opširnije
Radna posjeta delegacije Odbora za poštivanje obaveza i angažmana zemalja članica Vijeća Evrope


Odbor za postivanje obaveza i angazmana zemalja clanica Vijeca Evrope
9. jul 2014. godine - Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić sa saradnicima primila je u radnu posjetu delegaciju Odbora za poštivanje obaveza i angažmana zemalja članica Vijeća Evrope (monitoring-misija), koja, u okviru svoje posjete čiji je cilj utvrđivanje činjenica o ispunjavanju postprijemnih obaveza Bosne i Hercegovine, boravi u Sarajevu od 6. do 9. jula 2014. godine Opširnije
87. plenarna sjednica


Plenarna sjednica

4. juli 2014. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas, 4. jula 2014. godine, na 87. plenarnoj sjednici odlučivao o zahtjevima za ocjenu ustavnosti, te o jednom broju apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda Opširnije
Posjeta delegacije OSCE-a


Posjeta-delegacije-OSCE-a

27. juni 2014. godine - Delegacija OSCE-a, Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE_ODIHR), na čelu sa Nicol Schmidt, posjetila je danas, 27. juna 2014. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine Opširnije
5. sjednica Velikog vijeća

25. juni 2014. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao 5. redovnu sjednicu Velikog vijeća. Odlučujući o apelacijama u vezi sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, Sud je donio veći broj odluka Opširnije