BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
NavigacijaUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail:info@ustavnisud.ba

Prijem stranaka:
 - od 10:00 do 12:0091. plenarna sjednica


Plenarna sjednica

27. mart 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 26. i 27. marta 2015. godine 91. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda Opširnije
Posjeta direktorice tima za Evropu i Sjevernu Ameriku u Glavnom odjelu Fondacije Konrad Adenauer za evropsku i međunarodnu saradnju


Predsjednica Galic sa predstavnicima Fondacije Konrad Adenauer
25. mart 2015. godine - Anja Czymmeck, direktorica tima za Evropu i Sjevernu Ameriku u Glavnom odjelu Fondacije Konrad Adenauer za evropsku i međunarodnu saradnju, i Karsten Dummel, direktor Ureda Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, posjetili su danas, 25. marta 2015. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine Opširnije
17. sjednica Velikog vijeća


Veliko vijece
17. marta 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovnu, 17. sjednicu Velikog vijeća. Između ostalog, u skladu s članom 18. tačka 3) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene nepravovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je Sud utvrdio kako apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku Opširnije
16. sjednica Velikog vijeća

26. februar 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas redovnu 16. sjednicu Velikog vijeća. Ustavni sud je, između ostalog, odlučivao o apelacijama u vezi s članom II/3. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Opširnije
15. sjednica Velikog vijeća

10. februar 20115. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas redovnu, 15. sjednicu Velikog vijeća. Ustavni sud je, između ostalog, odlučivao o apelacijama u vezi sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu Opširnije