BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
NavigacijaUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail:info@ustavnisud.ba

Prijem stranaka:
 - od 10:00 do 12:0022. sjednica Velikog vijeća


Veliko vijece (Grand Chamber)
30. juni 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovnu, 22. sjednicu Velikog vijeća. U skladu s članom 18. tačka (3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene nepravovremeno ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije, preuranjeno Opširnije
Dnevni red 93. plenarne sjednice


Zgrada Ustavnog suda
30. juni 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će 93. plenarnu sjednicu u četvrtak, 9. jula 2015. godine, sa početkom u 9:30 sati Opširnije
Posjeta delegacije OSCE-a predvođena Corien Jonker


Posjeta delegacije OSCE-a predvodjena Corien Jonker
24. juni 2015. godine - Delegacija OSCE-a, Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE¬-ODIHR), na čelu sa Corien Jonker, šeficom Izborne posmatračke misije na Općim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini, posjetila je danas, 24. juna 2015. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine Opširnije
21. sjednica Velikog vijeća

17. juni 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovnu, 21. sjednicu Velikog vijeća. Odlučujući o apelacijama u vezi sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, Sud je Opširnije
Predsjednik Ćeman i sutkinja Galić na Međunarodnom simpoziju u Ankari


Medjunarodni simpozij u Ankari, juni 2015. godine
16. juni 2015. godine - Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Ćeman i sutkinja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić na poziv predsjednika Suda za rješavanje sporova nadležnosti Republike Turske učestvovali su od 12. do 15. juna 2015. godine na Međunarodnom simpoziju koji se povodom 70. godišnjice osnivanja Suda održao u Ankari Opširnije