BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
NavigacijaUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail:info@ustavnisud.ba

Prijem stranaka:
 - od 10:00 do 12:003. kongres Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu u Seulu


3. kongres Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu u Seulu
30. septembar 2014. godine - Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić učestvuje na 3. kongresu Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu o temi „Ustavno sudstvo i socijalna integracija“ u Seulu, Republika Koreja, koji je počeo 28. septembra, a trajat će do 1. oktobra 2014. godine Opširnije
88. plenarna sjednica - drugi dan zasjedanja


88. plenarna sjednica
25. septembar 2014. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas okončao 88. plenarnu sjednicu. U toku današnjeg zasjedanja Ustavni sud je, između ostalih, u predmetu broj AP 220/11 odbio kao neosnovanu apelaciju Đorđa Ždrale podnesenu protiv presuda Suda BiH donesenih u krivičnom postupku čiji je rezultat njegova osuda na kaznu zatvora. Apelacija je odbijena u pogledu aspekata prava na pravično suđenje Opširnije
88. plenarna sjednica

24. septembar 2014. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas započeo 88. plenarnu sjednicu. U toku današnje sjednice razmatrano je nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti, te nekoliko apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda Opširnije
Međunarodna konferencija u Skoplju


Medjunarodna konferencija u Skoplju
22. septembar 2014. godine - Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Valerija Galić, i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Mato Tadić, sudjelovali su, u periodu od 18. do 21. septembra 2014. godine, na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Savremeni izazovi ustavnog sudstva“, koja je održana u Skoplju Opširnije
Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članova ELSA-e Sarajevo


Posjeta studenata


19. septembar 2014. godine - Dvije grupe od po 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članova ELSA-e Sarajevo danas su u različitim terminima posjetile Ustavni sud Bosne i Hercegovine Opširnije